Objektif Wakaf KPTM

  1. Menyediakan satu platform pengurusan wakaf bagi merancang dan melaksanakan aktiviti penjanaan wakaf secara lebih fokus dan sistematik mengikut garis panduan yang ditetapkan;
  2. Menyediakan dan memberikan bantuan kepada warga KPTM dan KUPTM dalam kalangan asnaf bagi mengurangkan beban sara hidup;
  3. Membantu membiayai aktiviti akademik dan pembangunan fizikal serta prasarana di KPTM dan KUPTM atau pihak luar yang memerlukan;
  4. Menyediakan kemudahan dan alternatif kepada masyarakat Islam untuk menyertai ibadah wakaf melalui infak wang tunai menerusi Wakaf KPTM.